Partnerské poisťovne

Spoločnosť LABANT, spol. s.r.o. spolupracuje s asistenčnými službami, ktoré sú doplnkovou službou poisťovní pre povinné zmluvné poistenie. Podmienky asistenčných služieb sú spravidla súčasťou zmluvných podmienok poistenia. Väčšina partnerských poisťovní prevádzkuje kontaktné telefónne linky 24 hodín denne/7 dní v týždni. Uvádzame výber partnerských asistenčných služieb spolu s kontaktom v povinnom zmluvnom poistení  jednotlivých poisťovní.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Kontakt: 02 529 33 112

AXA životní pojišťovna a.s.

Kontakt: 02 292 92 929

Generali Poisťovňa, a. s.

Kontakt: 0800 121 122

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Kontakt: 18 118

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Kontakt: 18 118