Prívesy a návesy

Malé prívesy skriňové.

Malé prívesy skrińové.

do 7,5t – príves skriňový.

Stredné prívesy skriňové.

Prívesy/nosiče kontajnerov do 18t.

Návesy skriňové do 98,5m3.

Návesy plachtové do 100m3 – Mega/3stranná zhrňovačka.