Autodoprava pre všetky kategórie vozidiel

 • Nonstop GPS prístup ku polohe vozidla
 • Nonstop zastihnuteľný personál
 • Elektronická možnosť dokladovania prepráv, resp. okamžitá možnosť fakturácie
 • Autopark nie starší ako 4 roky
 • Práca vodiča v rámci platnej legislatívy SK/EÚ
 • Vlastný autoservis
 • Vlastná odťahová služba 
 • Optimalizácia prepravných nákladov vďaka vyškolenému personálu, poradenstvo
 • 30 rokov na trhu = 30 rokov skúseností
 • Odbornosť
 • spol. LABANT s r.o. – úsek dopravy je cerifikovaný spol. CVI pre systém manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007
Certifikat Labant
Certifikat Labant 2